مزایای کلید هوشمند:

  • صفحه لمسی
  • مجهز به کلید محافظ جان الکتریکی جهت جلوگیری از برق گرفتگی
  • مجهز به ریموت کنترل
  • قابلیت برنامه ریزی زمان خاموش و روشن شدن کولر
  • هماهنگ با سایر سیم کشی ساختمان
  • زیبایی منحصر به فرد
  • مجهز به کلید قطع دو قطب