شرکت تولیدی لوازم خانگی کاوه کویر کاشان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و استاندارد ملی شماره ۱۲۱۹ از علامت استاندارد ایران برای محصول : آبگرمکن گازسوز مخزندار ۵۰،۱۱۰،۱۵۵،۱۸۵ لیتری یا علامت تجاری ثبت شده به شماره ۱۷۴۵۷۱- ۱۷۶۳۶۷ مورخ ۸۹/۱۰/۰۷ -۸۹/۱۲/۱۱استفاده نماید.