شرکت کاوه کویر برای هفتمین سال متوالی موفق به اخذ گواهینامه تائیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سوی سازمان ملی استاندارد ایران گردید که هم در خدمت به اهداف برنامه ریزی شده در واحد تحقیق و توسعه این شرکت و هم در خدمت تمامی واحد های تولیدی در زمینه مربوطه خواهد بود . که این مهم شامل همکاری با اداره استاندارد کشور در زمینه آزمون , پایش و ارتقا کیفیت محصولات ارائه شده در کشور می باشد.